Tiktok Ads คือ การโฆษณาบน Tiktok สามารถสร้างและกำหนดโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจได้ รวมถึงช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจอีกด้วย