Line Ads คือการทำโฆษณาบน Line ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและมีจุดประสงค์ในการทำแตกต่างกัน โดยเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าธุรกิจของลูกค้าเหมาะกับการทำโฆษณาในรูปแบบใด