โฆษณาแบบ Facebook Ads และ IG Ads นั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณาไปยังเว็บไซต์ , โปรโมทเพจ, การเพิ่มการมีส่วนร่วมกัโพสต์ และอื่นๆอีกหลายอย่าง จะเห็นได้ว่าการทำ Facebook Ads นั้นต้องใช้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก ถึงจะทำให้โฆษณาที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุด